zakef gadol

“zakef gadol” from Shira Simon’s Album by Shira Simon.